Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Висше училище "Колеж по телекомуникации и пощи"
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Акад. Стефан Младенов 1 карта
Телефони: +359 2 8062 214
Факс: +359 2 8062 227
Email: research@hctp.acad.bg
lian@hctp.acad.bg
Url: http://www.utp.bg/
Тематики
Икономика, Техника, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7521  (Стари кодове: 978-954-9332)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Акад. Стефан Младенов 1 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. дтн инж. Димитър Радев ректор Отговорно лице
доц. д-р Лиан Неделчев директор на дирекция "Научноизследователска дейност" Лице за контакт