Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Радика ИК
Адрес
Град: София  1209
Улица/квартал: ул. Поп Богомил 1 вх. А карта
Телефони: +359 888 440 031
Email: creativplus@abv.bg
Url: http://www.playsmartbooks.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7461
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Маргарита Велкова Велкова-Димитрова Отговорно лице