Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ТОНИПРЕС - АЙ
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: кв. Редута ул. Филип Станиславов 10 карта
Email: a.iordanova@yahoo.com
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7002  (Стари кодове: 978-954-92660, 978-954-92189)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антоанета Йорданова Ангелова Отговорно лице