Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Силвър Лейк - ЛС
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Оборище 105 карта
Телефони: (02)843-25-90
Тематики
Научно-популярна литература
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-91812
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Гео Милев 1 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лъчезар Стефанов Стефанов Отговорно лице