Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Форум Демокрит
Адрес
Град: София  1527
Улица/квартал: ул. Христо Ковачев 30 карта
Телефони: +359 887 565 008
Email: democrit@gmail.com
Url: http://www.democrit.com
Тематики
Научно-популярна литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91143
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивайло Георгиев Димитров председател Отговорно лице