Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ФТП
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: бул. Витоша 172 карта
Телефони: +359 888 753 937
Email: ftp.sofia@gmail.com
Тематики
Учебници за ВУЗ, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8605
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Веселинов Хаджиниколов управител Отговорно лице