Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
GPG design
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Радост бл. 5 вх. Е ап. 1 карта
Телефони: +359 888 702 503
Email: gpgneon@abv.bg
Url: http://www.gpg-bg.com
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7508
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница книжарница
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Околчица 17 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Георгиев управител Отговорно лице