Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Минно-геоложки университет. ИК "Св. Иван Рилски"
Адрес
Град: София  1100
Улица/квартал: ул. Христо Ботев карта
Телефони: (02)962-54-33
Факс: (02)962-49-40
Email: rector@mgu.bg
Url: http://www.mgu.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-353  (Стари кодове: 978-954-9748)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
инж. Теодора Михайлова Христова ръководител на ИК Лице за контакт Телефони: (02)860-05-60
проф. д-р Любен Иванов Тотев ректор Отговорно лице