Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дирекция на Природен парк "Странджа"
Адрес
Град: Малко Търново  8162
Улица/квартал: ул. Янко Маслинков 1 карта
Телефони: +359 5952 36 35
Факс: +359 5952 36 35
Email: park@strandja.bg
Url: http://www.strandja.bg
Тематики
Екология, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-92404  (Стари кодове: 978-954-90304, 978-954-92093)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веска Димитрова Костова Лице за контакт
инж. Димо Димитров Димов директор Отговорно лице