Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Акация 2016
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Неофит Рилски 57 ет. 1 карта
Телефони: +359 887 782 818
Тематики
Философия, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-91099
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Степан Манук Ерамян управител Отговорно лице