Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Панорама плюс
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 11 ет. 4 карта
Телефони: (02)980-48-16
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8598  (Стари кодове: 978-954-91433)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валентина Борисова Бояджиева Отговорно лице
Владислав Кирилов Лице за контакт