Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АНДИ-МГ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Денкоглу 5 карта
Телефони: 0888 966-876
Email: andy@abv.bg
Тематики
Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-92785
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Георгиев управител Отговорно лице