Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Народна библиотека "Иван Вазов"
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Авксентий Велешки 17 карта
Телефони: +359 32 654 901
Факс: +359 32 654 902
Email: nbiv@libplovdiv.com
Url: http://libplovdiv.com
Тематики
Библиография и библиотекознание, История, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7473  (Стари кодове: 978-954-9546)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бистра Сакъова-Първанова редактор, Редакционно-издателски отдел Лице за контакт Телефони: +359 32 654 934
Димитър Тотев Минев директор Отговорно лице