Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Инвиста
Адрес
Град: София  1616
Улица/квартал: ул. Стоил Слатински 3 карта
Телефони: +359 898 611 740
Email: invistapublishing@yahoo.com
Тематики
Психология, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91121
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светла Колева Танева управител Отговорно лице