Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НИСИМ - БОЯНА ПЕТРОВА
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Васил Левски 59 карта
Телефони: (02)981-19-12
Email: boyana@nissimbooks.com
Тематики
Фотография, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90138
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Нисим
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Васил Левски 59 карта
Url: http://nissimbooks.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бояна Петрова Отговорно лице