Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща при ЛТУ
Адрес
Град: София  1756
Улица/квартал: бул. Св. Климент Охридски 10 карта
Телефони: (02)91-907-343; (02)91-907-435
Факс: (02)862-28-30
Email: lesmis@ltu.bg
Тематики
Ботаника, Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-332  (Стари кодове: 978-954-8783)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Добромир Стойков глав. ред. Отговорно лице