Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Благодатъ
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: жк Овча купел, ул. Бързарица 19А карта
Телефони: +359 888 851 173
Email: borislava_bogdanova1985@abv.bg
Url: http://www.blagodat.com
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91046
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Борислава Богданова Отговорно лице