Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мартин Кърнолски
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: бул. Черни връх 20 карта
Телефони: +359 884 008 554
Email: info@neoartzone.com
Url: http://www.martinkarnolsky.com
Тематики
Театър и драма, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90858
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Мартин Димитров Кърнолски Отговорно лице