Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КОПИ ПРИНТ ГРУП
Адрес
Град: София  1710
Улица/квартал: ул. Проф. Георги Брадистилов, Търговски комплекс карта
Телефони: +359 887 698 621
Email: kseroksa@abv.bg
Тематики
Техника, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90888  (Стари кодове: 978-954-92705)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Асен Димитров Асенов управител Отговорно лице