Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АВИР
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георг Вашингтон 23 карта
Телефони: +359 2 417 86 72, +359 988 878 909
Email: books@avir.bg
Url: http://www.avir.bg
Тематики
Дъновизъм, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7025  (Стари кодове: 978-954-92058, 978-954-90719)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис Холистичен център АВИР
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георг Вашингтон 23 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Галина Петкова Денчева управител Отговорно лице