Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ед. Хьолцел - България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Ген. Паренсов 10 карта
Телефони: (02)989-49-28
Email: hoelzel.bg@gmail.com
Тематики
Учебници за СОУ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-92951
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Чавдар Валериев Кънчев управител Отговорно лице