Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионален исторически музей - Шумен
Адрес
Град: Шумен  9700
Улица/квартал: бул. Славянски 17 карта
Телефони: (054)800-626; (054)875-487
Email: museum_shumen@abv.bg
Url: http://www.museum-shumen.eu
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-954-92081
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Майсторски директор Отговорно лице