Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Вдъхновение 2015
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Цар Симеон 6 карта
Телефони: +359 882 589 855
Email: vdahnovenie2015@abv.bg
Url: http://www.vdahnovenie2015.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-219  (Стари кодове: 978-619-7238)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Вдъхновение 2015 - електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.vdahnovenie2015.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петя Илиева Минкова Отговорно лице