Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сердика ИТ
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Богдан 34 карта
Телефони: 0878 701-097
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7163
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елка Парушева Лице за контакт
Григор Колев управител Отговорно лице