Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЛЕКТУРА
Адрес
Град: София  1712
Улица/квартал: жк Младост 3 бл. 364 вх. 1 ап. 34 карта
Телефони: +359 888 767 427
Email: lektura@abv.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92732
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диляна Денчева Денчева управител Отговорно лице