Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сирма Груп
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 135 ет. 3 карта
Телефони: (02)976-83-10
Факс: 976-83-11
Email: info@sirma.bg
Url: http://www.sirma.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-92154
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе ет. 4 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветан Борисов Алексиев изп. директор Отговорно лице