Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ла Конферанс
Адрес
Град: София  1799
Улица/квартал: жк Младост 2 бл. 252 вх. 2 ет. 2 ап. 7 карта
Телефони: +359 897 803 257
Email: laconference.sarl@gamil.com
Url: http://www.laconference.eu
Тематики
Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-91101
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елена Евстатиева Отговорно лице