Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение Словото
Адрес
Град: София  1712
Улица/квартал: жк Младост 373 ап. 23 карта
Телефони: 0887/930-022
Email: slovoto@slovo.bg
slovoto@slovoto.org
Url: http://www.slovo.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9337  (Стари кодове: 978-954-90697)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мартин Митков Митов Отговорно лице
Светла Стайкова Лице за контакт