Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Анета Маркова
Адрес
Град: Дупница  2600
Улица/квартал: ул. 3-ти Гвардейски полк 84 карта
Email: markovaaneta63@gmail.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование, Развлечения, хоби, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91495
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анета Борисова Маркова Отговорно лице