Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
EVS Translations Bulgaria
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Дамян Груев 10-12 ет. 8 ап. ателие 2 карта
Телефони: +359 2 980 52 54
Email: nikolay.yamaliev@evs-translations.com
Url: http://evs-translations.bg
Тематики
Икономика, Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-90606
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Ямалиев управител Отговорно лице