Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЕРГОН
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Дружба 2 бл. 408 ет. 8 ап. 24 карта
Телефони: +359 887 983 045
Email: koala.ergon@gmail.com
Url: http://www.ergonbooks.com
Тематики
Художествено-документална литература, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-165  (Стари кодове: 978-954-9625)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Сергей Цанов Райков управител Отговорно лице