Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за еврообразование и наука
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Маестро Михаил Милков 4 карта
Тематики
Икономика, Психология, Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-954-9439
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф.Никола Вълков Великов управител Отговорно лице