Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Ахая Общество
Адрес
Град: София  1336
Улица/квартал: жк. Люлин, ул. 604 бл. 605 карта
Телефони: +359 887 433 478
Email: katina.klyavkova.ahaya@gmail.com
Url: http://mediationtea.com
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91293
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Катина Кръстева Клявкова Отговорно лице