Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Жануа '98
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 11 ет. 5 ап. 17 карта
Телефони: (02)987-87-30,0897 981-960
Факс: (02)987-87-30
Email: janua98.bg@gmail.com
Url: http://www.janua-98.com
Тематики
Философия, Дъновизъм
Статус
Активен
Кодове 978-954-376  (Стари кодове: 978-954-9589)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирил Войнов Лице за контакт
Жана Венкова Иванова управител Отговорно лице