Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Шести септември 33 ет. 6 карта
Телефони: +359 2 950 17 10
Факс: +359 2 950 17 11
Email: office@fice-bulgaria.org
Url: http://www.fice-bulgaria.org
Тематики
Социални грижи, социално осигуряване, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90643  (Стари кодове: 978-954-92457)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Дашенка Вънчева Кралева председател на УС Отговорно лице