Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Синтаксис
Адрес
Град: София  1510
Улица/квартал: жк Хаджи Димитър 69 вх. Г карта
Телефони: (02)840-29-06
Email: syntaxis@abv.bg
Тематики
Религия и теология, Криминална литература, Биографии, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9667  (Стари кодове: 978-954-90217)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирил Пенков Маринов Отговорно лице