Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален институт по геофизика, геодезия и география БАН
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев, бл. 3 карта
Телефони: +359 888 901 335
Email: ivan@bas.bg
Url: http://www.niggg.bas.bg/
Тематики
География, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-9649
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. дн Иван Георгиев Георгиев главен редактор Отговорно лице