Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КНК Глобъл
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Дружба 2 бл. 414 карта
Телефони: +359 877 048 246
Email: ekip.kanak@gmail.com
Url: http://www.turskakuhnia.com
Тематики
Домакинство и готварство
Статус
Активен
Кодове 978-619-91595
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тюркян Канак управител Отговорно лице
Ибрахим Канак Отговорно лице