Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Васил Попов
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: бул. Съборни 9 карта
Телефони: +359 895 520 405
Email: popov4479@gmail.com
Тематики
Пътуване и туризъм
Статус
Активен
Кодове 978-619-91530
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Васил Иванов Попов Отговорно лице