Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Златко Латев
Адрес
Град: Хасково  6300
Улица/квартал: ул. Искър 8 карта
Телефони: +359 886 320 181
Email: zlatko_latev@abv.bg
Тематики
Фотография, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91526
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Златко Атанасов Латев Отговорно лице