Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Опън Инститют
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: карта
Url: http://open-institute.com
Тематики
Наука
Статус
Активен
Кодове 978-619-91599
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Матиас Кунце Отговорно лице