Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща Авлига
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: бул. Васил Левски 30 карта
Телефони: +359 888 515 726
Email: diditop@mail.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7245
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диана Топенчарова управител Отговорно лице