Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ентропи-1
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Граф Игнатиев 4 ет. 3 карта
Телефони: +359 2 852 02 48, +359 888 336 519, +359 888 607 998
Email: cernoibialo@mail.bg
Url: http://www.blackandwhitemag.bg
Тематики
Домакинство и готварство, Периодични издания, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-90490
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станислава Стефанова Пекова управител Отговорно лице
Красимир Петков Пеков Лице за контакт