Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Галерия Структура
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Кузман Шапкарев 9 карта
Телефони: +359 885 890 949
Email: structuragallery@gmail.com
Url: http://structura.gallery/
Тематики
Изкуство, Живопис и рисуване
Статус
Активен
Кодове 978-619-90949
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Зоя Петрова Лице за контакт
Мария Василева управител Отговорно лице