Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Арх и Арт
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Христо Георгиев 8 вх. А карта
Телефони: (02)444-871
Факс: (02)444-871
Тематики
Архитектура и дизайн, Енциклопедии, справочници, речници, Градоустройство и регионално планиране
Статус
Активен
Кодове 978-954-8931
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Любомиров Тулешков Отговорно лице