Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Военно издателство
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 карта
Телефони: +359 2 922 65 03, +359 2 922 66 72
Email: rnda@armf.bg
Url: http://rnda.armf.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Периодични издания, Вътрешна политика, международна политика, История, Енциклопедии, справочници, речници, Военно дело, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-509
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Зоя Василева Крачунова началник на сектор Издателство "Г. С. Раковски" Лице за контакт
полк. доц. д-р Димитър Стефанов Ташков заместник-началник по учебната и научната част Отговорно лице