Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
168 часа
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 47 карта
Телефони: (02)942-24-22, (02)942-20-04
Факс: (02)942-28-23
Email: vmarkova@zgb.bg
Url: http://www.24chasa.bg
Тематики
Печат и масова комуникация, Периодични издания, Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90022  (Стари кодове: 978-954-92448)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 47 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Велислава Маркова Лице за контакт
Любомир Павлов управител Отговорно лице