Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Босилков"
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: площад Център-2 карта
Телефони: (062)624-873
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-9491  (Стари кодове: 978-954-90992)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любен Антонов Босилков Отговорно лице