Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бистра Якимова
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: жк Хиподрума бл. 133 карта
Email: bistra.yakimova@gmail.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7453
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бистра Иванова Якимова Отговорно лице