Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Хемус Груп"
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Оборище 1 карта
Телефони: +359 2 944 15 16, +359 885 050 437
Email: hemusgrup@abv.bg
Тематики
История, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-758
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Вера Лалева Ганчева Отговорно лице